ПАМ'ЯТІ 1-ГО Таманського ОТАМАНА Безкровний ПОЛКА КУБАНСЬКОГО КОЗАЧОГО ВІЙСЬКА - ЧАСТИНА 4 (4)

На початку 1918 р 1-й Таманський генерала Безкровного полк, у складі 1-ї Кубанської козачої дивізії був залишений на службі до загального державного становища [38].

Станом на 28 серпня 1918 р згідно з розпорядженням Кубанського крайового уряду, з козаків 1-й і 2-ї черги Таманського відділу почалося формування 1-го і 2-го Таманського полків. На підставі наказу головнокомандувача Добровольчої армії генерала А. І. Денікіна від 4 жовтня 1918 р № 24, 1-й Таманський генерала Безкровного полк був сформований і включений до складу Добровольчої армії [39].

На 30 вересня 1918 полк перебував у ст. Слов’янської. Цього ж числа полк у складі 1-ї, 2-ї, 3-й сотень і нестройової команди двома ешелонами відправили на станцію Кавказька. По прибуттю, 1 жовтня, розташувавшись в хуторі Романівському, полк увійшов до складу Добровольчої армії. Незабаром, полк вирушив для участі в бойових діях проти більшовиків.

З 11 листопада 1918 г. 1-й Таманський отамана Безкровного полк входив до складу 3-ї Кубанської козачої дивізії. У складі полку була особлива піша сотня, сформована з безкінних козаків, згодом на підставі наказу по військовій частині від 1 лютого 1919 р № 32 вона розформована, а люди названої сотні були передані в сотні кінного складу. 1 травня 1919 р утворена 4-я сотня з раніше сформованої пішої сотні з безкінних козаків, які прибули на поповнення. 1 червня 1919 р сформована 5-а піша сотня з прибулих на поповнення полку козаків Кубанського війська. При полку була кулеметна команда [40].

За період з жовтня 1918 по серпень 1919 р полк брав участь в боях на території Донської області (Війська Донського), Ставропольської і Астраханської губерній, під р Царициним, біля річки Волги, в складі: загону генерал-лейтенанта Станкевича; загону генерала Чайковського;полковника Мамонова (дивізія генерала Бабієва); партизанського загону отамана Попова; Маничською загону [41].

25 жовтня 1919 полк увійшов до складу 1-ї Кубанської козачої дивізії [42].

У наказі по військовому штабу Кубанського козачого війська від 22 січня 1920 р № 49 був оголошений склад Кубанської армії в новій її організації з усіма виробляють організаціями, до складу якої увійшов 1-й Кубанський корпус, що включав в себе 1-ю Кубанську козацьку дивізію. А 1-й Таманський отамана Безкровного полк перебував у цей час у відрядженні в Кавказької армії [43].

Остаточно 1-й Таманський отамана Безкровного полк був розформований 1-2 травня 1920 г. - після здачі Кубанської армії частинам Червоної армії в квітні 1920 року в районі Сочі - Адлера [44].

Список використаних джерел
1. Казин В. Х. Козацькі війська. - СПб., 1912. - С. 125; Енциклопедія Кубанського козацтва / під заг. ред. В. Н. Ратушняка. - Краснодар, 2011. - С. 358-359.
2. Державний архів Краснодарського краю (далі Гакк). Ф. 388. Oп. 1. Д. 44. Л. 65, 245-246об; Ф. 396. Оп. 1. Д. 9327. Л. 5; КазінВ. Х. Козацькі війська. - СПб., 1912. - С. 145.
3. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 8407. Л. 18об., 31; Д. 9327. Л. 5; Повне Зібрання Законів Російської Імперії (ПСЗ). Собр. 2. Т. 49 (1874). - СПб., 1876. Ст.53325; Феліциним Е. Д. Кубанське козацьке військо. 1696-1888 р - Воронеж, 1888. С. 432-433.
4. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 9327. Л. 5; Матвєєв О. В., Фролов Б. Є. В вічне збереження і нагадування славних імен. - Краснодар, 2005. - С. 17.
5. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 9327. Л. 5.
6. Гакк. Ф. 388. Oп. 1. Д. 35. Л. 59, 1-215об.
7. Гакк. Ф. 388. Оп. 1. Д. 47. Л. 1-2об., 11, 16-17, 21-21об., 24-24об., 132-134,134а, 135-136,139-143.
8. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. №1517-а. Л. 10-10об.
9. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 8407. Л. 19об.
10. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 11. Л. 29-30об., 121, 161-162; Ф. 396. Оп. 1. Д. 8407. Л. 19об.
11. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. 8407. Л. 27об.
12. Матвєєв О. В., Фролов Б. Є. В вічне збереження і нагадування славних імен. - Краснодар, 2005. - С. 23.
13. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 43. Л. 1-2об.
14. Енциклопедія Кубанського козацтва / під заг. ред. В. Н. Ратушняка. - Краснодар, 2011. - С. 417 ^ 118.
15. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 48. Л. 17-18об.
16. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. 8407. Л. 27об.
17. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 57. Л. 1-1об., 6, 12, 14, 15, 29, 33-34об., 41, 49-49об., 56, 70.
18. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. 8407. Л. 27об.
19. ПСЗ. Собр. 3. Т. 5 (1885). СПб., 1887. Ст. 2977.
20. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. 8407. Л. 28об.
21. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 78. Л. 1-2об.
22. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 77. Л. 22.
23. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 68. Л. 4-5; Д. 87. Л. 464-464об., 473.
24. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 87. Л. 1-96.
25. Гакк. Ф. 388. Oп. 2. Д. 127. Л. 16-17об., 26-26об.; Матвєєв О. В., Фролов Б. Є. В вічне збереження і нагадування славних імен. - Краснодар, 2005.-С. 23.
26. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 129. Л. 1-13.
27. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 9327. Л. 5.
28. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 172. Л. 69; Д. 284. Л. 36-37, 191-192, 250, 252-252об.; Д. 310. Л. 1-2, 14, 17-18, 46об., 119, 126-127, 139об; Д. 330. Л. 12, 14, 67-68, 94, 126об., 148-149; Д. 381. Л. 19-20, 132-133, 252-253.
29. Гакк. Ф. 388. Оп. 2. Д. 265. Л. 7; Д. 284. Л. 20-21; Д. 310. Л. 141- 142об.; Д. 330. Л. 67-68; Д. 344. Л. 25об.; Д. 381. Л. 19-20.
30. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 8771а. Л. 543-544; Д. 9327. Л. 5.
31. Гакк. Ф. 396. Оп. 1. Д. 8171. Л. 1-627об.; Д. 8771а. Л. 1-544; Д. 87716. Л. 1-217об.; Д. 8998. Л. 1-863.
32. стріляних (Калабухов) П. Н. Козаки в Персії. 1909-1918. - М., 2007. - С.24, 301-304.
33. Бурмагін А. Г., Бузун Ю. Г. Кубанське козацтво на рубежі століть (1860-1917 рр.). До 150-річчя утворення Кубанського козачого війська. - Краснодар, 2010. - С. 327-328.
34. Матвєєв О. В., Фролов Б. Є. В вічне збереження і нагадування славних імен. - Краснодар, 2005. - С. 24.
35. Гакк. Ф. 396. Oп. 1. Д. 11024. Л. 1-137; Єлісєєв Ф. І. Лабінци. По¬бег з Червоної Росії. - М., 2006. - С. 512; Матвєєв О. В., Фролов Б. Є. В вічне збереження і нагадування славних імен. - Краснодар, 2005. - С. 24-26.
36. Куценко І. Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993. - С. 283-284.
37. Гакк. Ф. 396. Оп. 5. Д. 24. Л. 7, 7об., 8об., 11об, 12об., 18, 275-275об., 294, 329; Д. 29. Л. 100об.-101; Єлісєєв Ф. І. Наш полк в перші місяці революції 1917-1918 років. - Нью-Йорк, 1961. - Вип. 4-17. - С. 3;Куценко І. Я. Кубанське козацтво. - Краснодар, 1993. - С. 283-284.
38. Гакк. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 8об., 26-27.
39. Гакк. Ф. 396. Оп. 5. Д. 151. Л. 32-32об., 82.
40. Гакк. Ф. Р-40. Oп. 1. Д. 1. Л. 27об., 28-28об., 29об., 38; Д. 2. Л. 26, 61-61об., 102, 165, 171об., 207, 208об.; Волков С. В. Другий Кубанський похід і звільнення Північного Кавказу. - М., 2002. - С. 626.
41. Ф. Р-40. Oп. 1. Д. 1. Л. 38, 54, 59, 60об., 67об., 73, 74; Д. 2. Л. 10об., 20, 34, 53об.-54, 92, 93об., 94, 135, 135об., 136, 181, 181об., 193, 206об., 215об., 234об., 237об. , 242,249,253,273об., 279об., 281.
42. Волков С. В. Другий Кубанський похід і звільнення Північного Кавказу. - М., 2002. - С. 570, 571.
43. Гакк. Ф. Р-14. Oп. 1. Д. 51. Л. 4.
44. Волков С. В. Другий Кубанський похід і звільнення Північного Кавказу. - М., 2002. - С. 570, 571; Єлісєєв Ф. І. Лабінци. Втеча з Червоної Росії. - М., 2006. - С. 525.

Автор: В. В. Слободенюк, провідний фахівець ЦКУ «Державний архів Краснодарського краю»

У збірнику: Наукова спадщина Ф. А. Щербини: Козацтво і історія Кавказу збірник матеріалів XV міжнародної науково-практичної конференції. відповідальний редактор І. А. Харитонов. 2015. С. 78-86.

ЧАСТИНА 1

ЧАСТИНА 2

ЧАСТИНА 3

ЧАСТИНА 4

# ІсторіяКубані # Кубань # КраснодарскійКрай # Краснодар # ІсторіяКраснодарскогоКрая # кубанскіеказакі # козаки # козацтво

МИ В ВВКОНТАКТЕ

пам'яті 1-го таманського отамана безкровний полка кубанського козачого війська - частина 4 (4)ЩЕ ПОЧИТАТИ